Què fem?

Organitzem campus i casals esportius on combinem l’educació en el lleure amb la pràctica esportiva. 

Busquem l’equilibri entre els dos mons: l’educació en el lleure i la formació esportiva. Per aconseguir-ho treballem a partir de valors comuns en el món de l’esport i el dia a dia quotidià com poden ser: ESFORÇ, TREBALL EN EQUIP, COMPROMÍS, IGUALTAT, RESPECTE I PERSEVERANÇA.

Per fer-ho distribuïm l’horari de manera que hi hagi moments per la formació i la pràctica específica de l’esport i espai per l’educació en el lleure amb activitats per l’entorn, dinàmiques i jocs aplicats a l’esport. 

La nostra filosofia i manera d’entendre l’esport passa en tot moment per entendre l’esport com a oci i entreteniment pels nostres participants, practicar l’esport de manera formativa, diferent i per gaudir amb els amics i amigues. L’aplicació del lleure en els nostres campus esportius ens porta a aconseguir la nostra filosofia i a comprendre que en l’esport el menys important és la competició.